Politica de Confidențialitate

Nika Euroinvest Import-Export S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal își asumă angajamentul de a proteja și respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal. Prezenta Politica de confidențialitate are la bază cadrul legislativ stabilit prin Regulamentul nr. 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal si libera circulație a acestora, precum și prevederile naționale aplicabile, urmârind asigurarea cerințelor de conformitate prin raportarea la principiile ce guvernează protecția datelor cu caracter personal.

Prezenta Politică de Confidențialitate explică modul în care Nika Euroinvest Import-Export S.R.L., în calitate de operator de date cu caracter personal, colectează, utilizează și gestionează datele cu caracter personal.

În completarea prezentei Politici de confidențialitate vă rugăm să citiți și Politica despre cookie-uri , pentru a afla modalitatea în care www.mobles.ro folosește cookie-urile, dar și Secțiunea privind Termeni și Condiții privind procesul de vânzare pentru site-ul www.mobles.ro, dar și alte informații relevante privind Politica de returnare, Garanție și service etc.

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta politică sau privind modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, la următoarele date de contact:

Denumirea Societății (Operatorului): Nika Euroinvest Import-Export S.R.L.
Adresă: Strada Putna, Nr. 52, Ploiesti, Prahova
E-mail: contact@mobles.ro

De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

I. Definiții

În cadrul prezentei Politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

Date cu caracter personal

Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Restricționarea prelucrării

Marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

Creare de profiluri

Înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

Operator

Nika Euroinvest Import-Export S.R.L., entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având calitatea de titular al numelui de domeniu - www.mobles.ro

Consimțământul persoanei vizate

Orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Autoritate de supraveghere

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Plaformă online

Paginile de internet dezvoltate în cadrul numelui de domeniu deținut de către Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. - www.mobles.ro

Cookie-urile

Sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.

Retargeting

Este activitatea de marketing prin care reclamele afișate clienților sunt personalizate în funcție de interesele lor, de paginile web vizitate, ajutând la îmbunătățirea experienței lor online.

II. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Nika Euroinvest Import-Export ., prelucrează date cu caracter personal în temeiul:

Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. va prelucra datele cu caracter personal până la momentul la care se încheie perioada legală de retenție ori perioada de retenție declarată, după caz, ori până la momentul la care se solicită ștergerea acestora, conform prevederilor legale aplicabile.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu există o perioadă de retenție legal stabilita, Nika Euroinvest Import-Export S.R.L., declară că perioada proprie de retenție este de 15 ani.

III. Modalitatea de colectare a datelor cu caracter personal

Putem să colectăm sau să primim date personale de la dumneavoastră în cadrul procesului de vânzare, prin navigarea site-ului web, a platformelor sociale de comunicare, formularelor, aplicațiilor, dispozitivelor utilizate, în cadrul acțiunilor de marketing și publicitate, în scopurile declarate și în temeiurile legal și legitim aplicabile activității desfășurate.

Colectarea și primirea datelor personale se poate realiza astfel:

1.Direct de la dumneavoastră în următoarele situații principale:

2.Prin utilizarea de cookie-uri pentru a înțelege modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru. Pentru a afla mai multe despre modalitatea de interacțiune cu website-ul nostru vă rugăm să accesați Politica despre Cookies

3.Prin utilizarea datelor personale puse la dispoziție de către dumneavoastră în cadrul platformelor de socializare

4.Pentru activități de marketing desfășurate de către Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. privind informarea dumneavoastră despre ofertele de produse și servicii care vă pot interesa.

IV. Tipuri de date cu caracter personal

Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. tratează toate informațiile și datele cu caracter personal în mod confidențial. În funcție de modul în care interacționați cu noi, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

Procesul de vânzare-cumpărare, comandă și furnizare de servicii conexe actului de vânzare

Prin inițierea procesului de achiziție la Mobles Mobila de baie Spania MBS conform prevederilor legale se impune furnizarea anumitor date cu caracter personal, constând în:

În cazul achiziționării de produse prin intermediul platformei online - www.mobles.ro pot fi solicitate date precum:

Menționăm că în situația trasmiterii comenzii prin platforma - www.mobles.ro în funcție de de opțiunea clientului, plata se poate realiza prin ordin de plata în condiții de deplină securitate. În acest sens, vor fi prelucrate de cărte partenerii noștrii informații privind: numărul cardului, data expirării cardului, codul CVV, precum și informații privind facturarea (adresa).

Pentru mai multe informații privind modalitatea de plată vă rugăm să parcurgeți secțiunea de Termeni și Condiții

În situația solicitării de servicii conexe procesului de vânzare-cumpărăre, precum servicii de transport și montaj, sunt prelucrate date cu caracter personal necesare pentru prestarea acestor servicii. Date personale prelucrate în această situație constau în:

Marketing și publicitate - transmiterea comunicărilor generice (ex. Newsletter), concursuri, campanii, programe de loialitate

Date personale prelucrate în cazul transmiterii de informări privind oferta noastră - Newsletter:

Prin abonarea la Newsletter ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru vă transmite informații personalizate privind produsele și serviciile noastre. În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție/ restrângere a prelucrării prin dezabonarea de la Newsletter.

Toate materiale, precum și toate acțiunile de publicitate, marketing și altele asemenea au la bază interesul legitim al Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. de a înțelege nevoile și așteptările clienților cu privire la produsele și serviciile noastre. Datele prelucrate constau în principal în următoarele: adresa de email, nume și prenume, număr telefon.

În cazul participării la concursuri/campanii/programe de loialitate organizate de către Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. vor fi prelucrate datele cu caracter personal colectate prin completarea documentelor (formularelor) de participare în conformitate cu modalitatea de desfășurare stabilită. Colectarea altor date cu caracter personal decât cele indicate vor avea la bază obligativitatea de conformare cu prevederi legale aplicabile.

Navigarea online – utilizarea cookie-urilor

Informațiile colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare ("cookie-uri" *) ca parte a navigării în cadrul website-ului www.mobles.ro.

Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:

Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. intenționeză să asigure o comunicare care corespunde interesului legitim privind comunicarea ofertelor privind produsele și serviciile noastre. În acest sens este posibil ca în situația în care ați vizitat site-ul nostru să vă prezentăm oferte relevante și în cadrul altor medii digitale.

Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate în cadrul website-ului, precum și pentru informații privind posibilitatea de a controla sau dezactiva Cookie-urile consultați Politica despre Cookies

Marketing online - instrumente de tageting și retargeting

Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. utilizează activitatea de marketing online, pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră pe website-ul nostru și pentru a adapta conținutul paginilor noastre cu cea mai mare acuratețe în raport de interesele dumneavoastră. În desfășurarea acestei activități sunt utilizate module cookies, pixeli de urmărire, și module de social media (Social Plugins). Aceste module urmăresc interesele dumneavoastră de navigare și interacțiunile sociale pe internet, exclusiv pentru a putea să ne îmbunătățim continuu oferta în raport de interesele dumneavoastră.

Cu ajutorul micro-targeting-ului (targeting și retargeting), reclamele personalizate pot apărea în timpul navigării pe diferite pagini web, ca sugestii de redirectionare către pagini deja vizitate de pe site-ul nostru. Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal exclusiv în scopul declarat mai sus, respectiv pentru adaptarea reclamelor, ofertelor și serviciilor la interesele dumneavoastră. Datele cu caracter personal utilizate pentru micro-targeting sunt următoarele:adresă de e-mail, date despre dispozitivul utilizat, date despre obiceiurile de navigare.

Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. poate transmite aceste date către terțe părți ce ajută la realizarea activitații de marketing descrisă pentru societatea noastră. Cu toate acestea, Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. depune toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Utilizarea Platformelor Sociale

Datele personale la care avem acces în situația interacțiunii prin intermediul platformelor sociale sunt generate în principal de către dumneavoastră. Utilizarea platformelor sociale de către Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. se realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind produsele și serviciile puse la dispoziție.

Datele personale la care avem acces:

Pentru a afla mai multe privind politicile aplicabile în domeniul confidențialități și protecției datelor vă recomandăm să accesați politicile incluse în cadrul respectivelor platforme.

Utilizarea canalelor de contact

În situația în care doriți să intrați în contact cu noi sunt prelucrate date cu caracter personal, pe care înțelegeți să le divulgați, precum:

Procesul de recrutare și selecție

În cadrul platformei online – www.mobles.ro este disponibilă o secțiune specială dedicată aplicării la unul din locurile de muncă disponibile în magazinele Mobles. În situația în care sunteți interesat de unul dintre locurile de muncă și înțelegeți să completați formularul disponibil, vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

Formularul de contact privind procesul de recrutare și selecție permite transmiterea de documente (CV), prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop având la bază demersul dumneavoastră voluntar. Categoriile de date prelucrate la care putem să avem acces prin transmiterea unui CV indicăm:

Menționăm că prin completarea și transmiterea formularului de contact privind procesul de recrutare acceptați ca fiind posibilă contactarea și/sau solicitarea de informații/date suplimentare din partea noastră. După finalizarea procesului de recrutare datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani . Prin participarea la procesul de recrutare sunteți de acord cu prevederile prezentei Secțiuni din cadrul Policitii de confidențiale.

Pentru obținerea mai multor informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare și selecție desfășurat, precum și privind datele personale necesare în cazul încheierii unui raport contractual de muncă, conform prevederilor legală, vă rugăm să vă adresați Responsabilului cu Protecția Datelor la adresa de email: contact@mobles.ro

Prelucrarea datelor privind siguranța și securitatea persoanelor, bunurilor și/sau spațiilor

Vă informăm că locațiile (magazinele /spațiile) în care ne desfășurăm activitatea sunt monitorizate video exclusiv în scopul asigurării cerințelor de siguranță și securitate a persoanelor, bunurilor și spațiilor. Pentru mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin monitorizarea video vă rugăm să contactați Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de email: contact@mobles.ro

V. Partajarea și transferarea datelor cu caracter personal

Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. are o politică fermă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și va lua toate măsurile necesare pentru a nu se realiza acțiuni de tranzacționare a datelor personale în scopuri de marketing.

Partajarea datelor dumneavoastră persoanele către terți se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri (enumerarea nu este limitativă):

Procesul de partajare și transferare a datelor cu caracter personal are la bază principiul utilizării minime a datelor personale și depunerea de eforturi susținute pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm respectă cerințele de securitate și siguranță în prelucrarea datelor.

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. vă asigură că orice transfer de date, dacă este necesar, se face cu respectarea strictă a legislației în domeniu, respectiv cu toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679. În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele tale cu caracter personal pot fi transferate către state din Uniunea Europeană (“EU”), Spațiul Economic European (“SEE”), dar și către Statele Unite ale Americii si Canada în situația utilizării unor instrumente de analiză precum GOOGLE și/sau alte entități terțe (Shopify Inc., Amazon Web Services, Mailjet SAS, Klaviyo Inc.). Menționăm că toate entitățile cu care colaborăm în afara SEE beneficiază de certificarea ”Privacy Shield – Scut de confidențialitate UE-SUA”.

VI. Retenția datelor

Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. se angajează să respecte toate prevederile legale cu privire la retenția și ștergerea datelor cu caracter personal. Societatea ia toate măsurile necesare pentru a vă asigura că datele cu caracter personal nu vor fi stocate pe o perioadă mai lungă decât este necesară, pentru scopul pentru care au fost prelucrate.

Perioada generală de retenție este de 10 ani.

În completarea mențiunilor anterioare, trebuie specificat că vom păstra documente ce conțin date cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, în următoarele condiții:

VII. Securitatea prelucrărilor datelor

Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. se anagajează să evalueze și să actualizeze în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. În acest sens, Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. implementează cele mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat.

Totodată, Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. desfășoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități susceptibile a interacționa în orice mod cu Datele cu caracter personal.

VIII. Drepturile persoanelor vizate

Rețineți că, în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi:

1.Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora; Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.

2.Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

3.Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:

4.Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

5.Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv.

6.Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiează pe un interes legitim, precum și dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri. Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, societatea noastră și afiliații noștri realizează activități de profilare si segmentare in scop comercial, în sensul regulamentului 2016/679/UE. Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.

7.Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

8.Dreptul la portabilitatea datelor reprezintă dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat societății Nika Euroinvest Import-Export S.R.L. într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate.

9.Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, sau la numărul de telefon: +40.318.059.211

Prin prezenta Politica de Confidențialitate urmărim identificarea prelucrărilor de date cu caracter personal posibile în desfășurarea activității comerciale, în vederea respectării obligației de transparență și a cerințelor de informare privind protecția datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, este posibil să nu fie prevăzute toate situațiile / cazurile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate, situația în care vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări sau informații personale prin Responsabilul cu Protecția Datelor, care poate fi contactat la adresa de email: contact@mobles.ro

De asemenea, menționăm că de la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Această politică poate fi actualizată de către Nika Euroinvest Import-Export S.R.L., pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar. Politica de confidențialitate va fi publicată în cadrul website-ului www.mobles.ro în forma cea mai recentă a acesteia.

Vă sfătuim să verificați periodic secțiunea Politica de Confidențialitate pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări.


Comenzi telefonice 0770.804.937
Coded by in 2018